Skip to content

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; BİRLİKTEARSA; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bilgi güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar, İGB-F003 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Rol ve Sorumlulukları dokümanımızda ifade edilmiştir. Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı; BİRLİKTEARSA bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm üyelere vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, üst yönetime rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak,

İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Copyrigth © 2024 Birliktearsa Tüm Hakları Saklıdır.